eJournal UPSI

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempunyai 29 jurnal yang diuruskan oleh fakulti dan Pusat Tanggungjawab dengan dibantuan oleh Penerbit UPSI UPSI bergerak aktif dalam meningkatkan jurnal berimpak tinggi dalam bidang sains, sains sosial dan pendidikan. Tujuan adalah untuk memastikan hasil dan penemuan terkini diterbitkan dalam 29 Jurnal.