MENERAJUI MASA DEPAN MELALUI PENDIDIKAN PENYELIDIKAN INOVASI PENERBITAN PERUNDINGAN PENGKOMERSIALAN

RESEARCH, PUBLICATION, CONSULTANCY AND COMMERCIALIZATION

Kenali Pengarah

Prof. Madya Dr. Rosmilah Misnan

Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi

Prof. Madya Dr. Mazlina binti Che Mustafa

Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kakak Negara

Dr. Nordiana binti Hamzah

Pengarah Pejabat Karang Mengarang (Penerbit UPSI)

Dr. Kama Shaffeei

Pengarah Pusat Inisiatif Pemodenan Pendidikan

Satu Langkah Kehadapan

Mengapa Kami Yang Terbaik

Sebagai sebuah institusi pendidikan terkemuka di Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) perlu mempergiatkan usaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang pantas kemajuan inovasi. Inovasi di UPSI dibuat secara mampan dengan teknologi terkini bertujuan untuk menambah nilai kepada kualiti pendidikan di negara ini. Di samping itu, menjadi visi dan budaya penyelidikan untuk memacu inovasi melalui penyelidikan yang berkaliber tinggi.

Adalah penting semua ahli akademik terus terlibat dalam penyelidikan dan inovasi untuk menyokong matlamat negara dalam mewujudkan sebuah entiti hab kecemerlangan akademik. Pencapaian yang kita perolehi diharap dapat menjadi pembakar semangat untuk kita berusaha ke arah kecemerlangan.

Langkah Permulaan Untuk Berjaya

Kami Akan Membantu Setiap Langkah Anda

Hubungi Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi untuk maklumat lanjut .

FACEBOOK RASMI

HUBUNGI KAMI

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan &Inovasi)

Kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Perak

Tel: 015-4879 7881/7882/7883

WAKTU BEKERJA

Isnin – Khamis
08:00 – 17:00
(13:00-14:00 Rehat)

Jumaat
08:00 – 17:00
(12:15-14:45 Rehat)

LOKASI KAMI